Lodná doprava tovaru je plná výhod  - Party-Time Lodná doprava tovaru je plná výhod  - Party-Time
Home   /   Cestovanie  /  Najlepšie články  /   Lodná doprava tovaru je plná výhod 

Lodná doprava tovaru je plná výhod 

Lodná doprava tovaru je plná výhod 

Medzi výhody vnútrozemskej vodnej dopravy patrí: nízka spotreba energie, nízke emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, možnosť zníženia preťaženosti cestnej dopravy a nižšie externé náklady. 

    Rieky boli do polovice devätnásteho storočia najdôležitejšími prírodnými dopravnými cestami. Aj preto sa mestá stavali a rozvíjali najmä pozdĺž nich ako centrá hospodárskeho, sociálneho, politického a kultúrneho rozvoja. Tento systém osídlenia do značnej miery pokračuje aj dnes. To spôsobuje, že veľká časť miest a husto osídlených regiónov je situovaná pozdĺž splavných dopravných ciest. 

cargo ship
Nízka spotreba energie, nízke emisie i náklady – vnútrozemská doprava má mnohé benefity.

Význam lodnej dopravy narastá

    Priemyselná revolúcia a rozvoj železníc a neskôr kolesovej dopravy znížili význam vnútrozemskej vodnej dopravy. Rastúce povedomie o potrebe racionálneho využívania energetických zdrojov na konci 20. storočia a starostlivosti o životné prostredie však preorientovalo pozornosť na výhody vnútrozemskej vodnej lodnej dopravy a potrebu znížiť nadmerné zastúpenie cestnej dopravy.  

     Jedným zo základných cieľov európskej dopravnej politiky je spojiť dva ciele: udržanie mobility ako základnej podmienky sociálno-ekonomického rozvoja a ochranu prírodného prostredia. Prioritou je zabezpečenie podmienok pre „trvalo udržateľný rozvoj“. Pokračovanie súčasného smerovania preferovania zvyšovania podielu cestnej dopravy vedie k mnohým nepriaznivým javom pre ekonomiku a znečisťovanie životného prostredia.  

cargo na lodi
Lodná doprava je relevantná pre udržanie mobility i pre ochranu životného prostredia.

Lodná doprava je ekologickejšia 

     V tejto situácii je potrebné prijať opatrenia na podporu a presadzovanie rozvoja ekologickejších spôsobov dopravy. Patrí medzi ne vnútrozemská plavba lodí, ktorej nepriaznivý vplyv na prírodné prostredie je relatívne nízky.  Pre lodnú dopravu je charakteristické: 

  • nízka spotreba energie, 
  • nízke emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, 
  • možnosť výrazného zníženia preťaženia ciest v dôsledku prevzatia cestnej dopravy a 
  • nižšie externé náklady. 

    Ďalšou výhodou vnútrozemskej vodnej dopravy je nosnosť prepravovaných tovarov. Typický transportný lodný čln nachádzajúci sa na európskych vodných cestách môže nahradiť 30-60 kontajnerových kamiónov. 

     Vodná lodná doprava je skvelá aj na premiestňovanie objemných a  na otrasy citlivých nákladov. Mnohé veľké mestá presúvajú na člny prepravu nahromadených komunálnych odpadkov. Odhaduje sa, že vďaka tomu bolo z ciest v oblasti Amsterdamu vyradených 5,5 tisíc nákladných áut  ročne a vo Veľkej Británii asi 100 000 nákladných áut. 

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár