Video štúdio - Hybridné podujatia mnohých možností - Party-Time Video štúdio - Hybridné podujatia mnohých možností - Party-Time
Home   /   Najlepšie články  /  Zábava  /  Produkty  /   Video štúdio – Hybridné podujatia mnohých možností

Video štúdio – Hybridné podujatia mnohých možností

Video štúdio – Hybridné podujatia mnohých možností

Je celkom bežné a zaužívané, že sa pri prezentácii rôznych spoločenských, športových či odborných podujatí využívajú špičkové video technológie. Okrem iného aj s cieľom, aby prezentovaná udalosť bol spracovaná modernejším a pútavejším spôsobom. Aby prilákala čo najširšie publikom, informovala verejnosť. A zároveň v konkrétnej podnikateľskej sfére prilákala a upútala čo najväčší počet  možných zákazníkov. V ostatnom období organizátori takýchto hybrid eventov pridávajú do svojej produkcie čo najviac špičkových virtuálnych prvkov. V súčasnosti sa rôzne konkrétne reálne udalosti obohacujú obohacujúcimi virtuálnymi prvkami. Rozširuje to širší záber, čoho je konkrétne podujatie schopné. Skvalitňuje to jeho dosah, ponúka viac možnosti obsahu a jeho dostupnosti pre širšie publikum. Konferenčné okrúhle stoly, prezentácie projektov a produktov, stretnutia a rozhovory počas prestávok, vhodný výber hlavných rečníkov a koordinátorov hybrid eventu.  Aj takéto prístupy prezentácie  umožňuje  moderne vybavené video štúdio. 

video štúdio
Video štúdio si viete nakonfigurovať presne podľa vašich predstáv

Klasický alebo nápaditý štýl video štúdia? 

   Proces využívania virtuálnych možností a ich prepojenie na konkrétne situácie v realite sa dosť vďaka hygienickým proti pandemickým  opatreniam urýchlil. Pravidlá zhromažďovania sa ľudí, návštevy spoločenských a športových  udalostí, odborných konferencií a predajných veľtrhov, ohraničovanie sociálnych vzdialeností. To všetko jednoducho prinútilo aj podnikateľské subjekty vyhľadávať nové možnosti. Začali sa objavovať špecializované video štúdia schopné za prijateľných podmienok organizovať virtuálne podujatia alebo tzv. hybrid events. 

video štúdio
Video štúdio dáva prenosom rozmanité možnosti

Video štúdio plné virtuálnych návštevníkov 

     Virtuálne prepojenia v rámci dobre fungujúceho video štúdia majú pre objednávateľa ako aj hostiteľa podujatia mnoho výhod. Je to nielen schopnosť dramaticky zvýšiť veľkosť zainteresovaného publika, ale aj možnosť výrazne znížiť celkové náklady pre objednávateľa hybrid eventu. Špecialisti video štúdia dokážu analyzovať priebeh a výsledky virtuálneho prenosu a zozbierať presnejšie údaje o účastníkoch konkrétneho hybrid eventu, Ľudia nemusia cestovať, môžu sledovať priebeh akcie priamo na svojom monitore. Aktívne sa spolupodieľať na jej priebehu a dávať otázky. Prispieť aj svojou reakciou do celkového diania vo video štúdiu. Akákoľvek profesionálne pripravená akcia v takomto video štúdiu  využíva kombináciu osobných a digitálnych prvkov prispôsobených každému publiku pre optimálne zážitky. Pre vytvorenie hybridnej udalosti, ktorá pomôže vašej organizácii dosiahnuť jej ciele, je dôležité pochopiť, čo hybridná udalosť je a čo nie je.  

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár