Účtovníctvo je výhodnejšie s externou firmou - Party-Time Účtovníctvo je výhodnejšie s externou firmou - Party-Time
Home   /   Produkty  /   Účtovníctvo je výhodnejšie s externou firmou

Účtovníctvo je výhodnejšie s externou firmou

Účtovníctvo je výhodnejšie s externou firmou

Účtovníctvo je v podstate evidenciou zmien aktív a pasív subjektov a osôb. Hlavným cieľom je získať informácie a prehľad o príjmoch, výdavkoch a o zmenách majetku v určitom časovom období. Firmám a podnikateľom slúži tento prehľad na sledovanie ich ekonomickej situácie, na vyrubenie daní odvádzaných štátu a tiež ako dôkazný materiál pri právnych sporoch.

účtovníctvo
Účtovníctvo sa dá uľahčiť

Účtovníctvo a jeho vedenie

Vedenie účtovníctva je kľúčovou operáciou firiem a podnikateľov. Bez kvalitného spracovania informácií o majetkových a finančných zmenách by firmy začali veľmi rýchlo strácať prehľad o ziskoch, dopytoch, pohľadávkach atď. V súčasnosti majú firmy dve možnosti, ako viesť svoje účtovníctvo. Tou prvou je platiť si vlastného účtovníka, ktorý však ako jedna osoba nie je vždy schopná riešiť aj všetky súvisiace právne a personálne náležitosti. Druhou možnosťou je dobrá účtovnícka  spoločnosť, ktorá rieši všetky aspekty účtovníctva komplexne. Niet divu, že mnoho malých aj veľkých firiem využíva práve tieto spoločnosti, ktoré pre nich predstavujú vyššiu záruku korektnosti a legitimity.

účtovníctvo
Úspešné účtovníctvo je základom pre prosperitu firmy

Prečo si najať účtovnícku firmu?

Hlavné dôvody prečo si najať externú firmu na účtovníctvo spočívajú v komunikácii, nákladoch a kvalite odvedenej práce.  Napríklad – zamestnanec je vždy podriadeným pracovníkom a tak sa vám bude snažiť poskytovať také informácie, ktoré chcete počuť. Naproti tomu externá firma je vám vždy rovnoprávnym partnerom, ktorý nemá dôvod skresľovať vaše výsledky. Rozviazanie spolupráce je možné kedykoľvek bez udania dôvodu a bez vyplácanie odstupného. Zamestnanec spravidla nie je k dispozícii práve, keď ho najviac potrebujete (choroba, dovolenka…). Účtovnícka firma je k dispozícii vždy, keď ju potrebujete. Dovolenky a choroby – to nie je váš problém. Vždy je tu niekto pripravený pomôcť, práve keď to potrebujete. Zamestnanec (ak je sám) musí byť univerzálny a poznať všetko. To je v dnešnej dobe, keď sa zákony menia rýchlo – ak nie nemožné, tak veľmi ťažké. Účtovnícka firma naproti tomu aplikuje skúsenosti z viacero firiem, viacero odborov a z viacero vyriešených problémov.

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár