Software engineering a vaše možnosti rozvoja - Party-Time Software engineering a vaše možnosti rozvoja - Party-Time
Home   /   Zábava  /  Najlepšie články  /   Software engineering a vaše možnosti rozvoja

Software engineering a vaše možnosti rozvoja

Software engineering a vaše možnosti rozvoja

Software engineering môže z počiatku znieť ako neznámy a krkolomný pojem. Keď sa naň však pozrieme bližšie, pomôžeme si prekladom a dostaneme sa k softvérovému inžinierstvu, začína sa nám rozjasňovať. Prečo ale vnímať túto IT oblasť a v čom je výnimočná? Ohromný technologický posun dáva do popredia poslania ľudí, ktoré boli v minulom storočí len v plienkach, no dnes sú v bežnom svete mimoriadne dôležité. 

V čom je IT oblasť výnimočná?

Budúcnosť v dobe technológii

Výpočtová disciplína, ktorá sa týka nášho každodenného života a ani si to neuvedomujeme. Vďaka software engineering je možné systematicky uplatňovať inžinierske postupy, a to v otázke vývoja softvéru. Programovacie jazyky sa začali objavovať na začiatku 50. rokov minulého storočia, a za tento čas má funkcionalita IT technológii diametrálne odlišný princíp fungovania, než ako tomu bolo na začiatku. Samotný počiatok pojmu software engineering však možno datovať až v 60 rokoch minulého storočia. Využila ho napríklad aj Margaret Hamiltonová počas misii Apollo, v rámci výpočtovej techniky, ktorá bola realizovaná počas prípravy na odlet do vesmíru. Ak vás láka svet IT technológii a ste na začiatku svojej vývojárskej kariéry, vnímajte čo svet v oblasti software engineering ponúka a tiež vyžaduje. 

Software engineering

Zázemie pre Software engineering

Softvérové inžinierstvo má aj svoju odbornú záštitu, je ňou Softvérový inštitút, ktorý funguje ako federálne financované vývojové stredisko v Spojených štátoch, konkrétne v Pittsburghu v Pensylvánii. Táto inštitucionalizovaná jednotka zameriavajúca sa na software engineering vznikla v roku 1984. Softvérové inžinierstvo má aj svoju vlastnú bibliu, ktorá prináša všeobecne akceptované postupy, ktoré nájdete zhrnuté  v ISO / IEC JTC 1 / SC 7. Aby však orientovanie sa v tejto disciplíne bolo jednoduchšie, ako definícia sa nám ponúka aj vysvetlenie, že software engineering sa zaoberá metódami a nástrojmi, ktoré sú potrebné pre vývoj softvéru. Dôvod je neustála potreba zlepšovania softvérového vývoja, a to najmä pre nutnosť spoľahlivosti a produktivity. 

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár