Laboratórny plášť a ostatné ochranné pomôcky do laboratória Laboratórny plášť a ostatné ochranné pomôcky do laboratória
Home   /   Nezaradené  /  Móda  /   Laboratórny plášť ako súčasť bezpečnej práce

Laboratórny plášť ako súčasť bezpečnej práce

Laboratórny plášť ako súčasť bezpečnej práce

Mnohé pracovné a výskumné činnosti v chemických a biologických laboratóriách môžu byť veľmi rizikové. Neradno ich v žiadnom prípade podceňovať. Vysoké riziko počas práce v laboratóriách je možné znížiť alebo úplne eliminovať aj tým, že sa v nich budú pracovníkmi pri ich pracovných činnostiach  používať vhodné ochranné pracovné pomôcky napríklad laboratórny plášť. Pre každé laboratórium sú vypracované detailné zásady bezpečnosti práce a charakter oblečenia pre prácu v laboratóriu. Laboratórny plášť, kvalitná obuv, laboratórne rukavice a okuliare, špeciálne respirátory a tvárové masky. To sú tie najzákladnejšie ochranné pracovné pomôcky pre prácu v rizikovom laboratórnom prostredí.

Oblečenie pre prácu v laboratóriu

K úplne nutnej výbave každého pracovníka laboratória patrí bezpodmienečne biele oblečenie, ktoré chráni kožu alebo civilný odev pracovníka pred poškodením. Laboratórny plášť by mal byť celý zapnutý. Za dôležitú súčasť odevu je považovaná kvalitná obuv, ktorá zníži riziko pošmyknutia alebo pádu, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k znehodnoteniu skúmaných vzoriek alebo k zraneniu pracovníka. Na ochranu pracovníkov pri práci v laboratóriu patria tiež laboratórne rukavice. Tie slúžia tak k ochrane pracovníka, ako aj k ochrane vzácnych vzoriek pred kontamináciou.

laboratórny plášť

Laboratórny plášť

Laboratórny plášť, rukavice a okuliare

Bez kvalitného laboratórneho plášťa sa jednoducho v akomkoľvek laboratóriu pracovať nesmie. Medzi najčastejšie používané patria aj latexové alebo vinylové rukavice. V laboratóriách sa využívajú aj špeciálne rukavice, ktoré môžu napríklad chrániť ruky pred chladom pri vyberaní vzoriek z nízkoteplotných mrazničiek. Ak sa v laboratóriu pracuje s nebezpečnými chemikáliami alebo s patogénnymi mikroorganizmami, potom sa používajú respirátory alebo tvárové masky. Snáď najdôležitejšie zo všetkého je chrániť svoj zrak  laboratórnymi okuliarmi.

laboratórny plášť

Druhy ochranných okuliarov

Laboratórny plášť je pracovný odev

Biely laboratórny plášť je často chemicky odolný a je vyrobený z netkanej textílie s antistatickými vlastnostiam.  Poslúži nielen výskumníkom ale aj pracovníkom v gastronómii a potravinárstve. Mikroporézny materiál ochranných plášťov chráni proti ľahkým rozstrekom nízkorizikových kvapalných chemikálií, olejom, nebezpečným pevným časticiam, živiciam a rôznym náterovým hmotám.

laboratórny plášť

Ochranné topánky

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár