Degustácia vína ako voľnočasová aktivita - Party-Time Degustácia vína ako voľnočasová aktivita - Party-Time
Home   /   Cestovanie  /  Voľný čas  /  Zábava  /  Zdravie  /   Degustácia vína ako voľnočasová aktivita

Degustácia vína ako voľnočasová aktivita

Degustácia vína ako voľnočasová aktivita

Degustácia vína je neoddeliteľne spojená s pestovaním vínnej revy a meniacich sa spôsobov spracovania strapcov rôznych odrôd hrozna. Najstaršie vinice sa objavovali   v mezopotámskej oblasti už v období 6 000 rokov pred naším letopočtom.  Miestni roľníci vyrábali lahodný nápoj, ktorý sa stal každodennou súčasťou jedálnička starobabylonských a egyptských kráľov. Postupne s rozvojom obchodovania s rôznymi surovinami sa obľúbenosť vína ako každodenného nápoja rozšírila aj medzi elitu Grécka, Ríma. A neskôr aj v rámci celej Európy. Vznikom povolania  obchodníka s vínom bolo potrebné, aby si predajcovia aj kupujúci rozvinuli zručnosti v ochutnávaní a hodnotení produktov na predaj. Bolo potrebné vedieť oceniť a rozlíšiť kvalitu jednotlivých značiek vína. Hoci potreba ochutnávky je taká stará ako samotná história vína, pojem „degustácia“ sa prvýkrát objavil v roku 1519. Metodika degustácie vína bola formalizovaná už  v priebehu 18. storočia, keď  mnohí experti a milovníci vín prepracovali  chápanie degustácie do súčasnej podoby. 

degustácia vína
Degustácia vína sa koná spravidla v originálnych priestoroch

Degustácia je súčasťou medzinárodných súťaží vín 

    Ochutnávka vín, odber vzoriek a hodnotenie vín je prostriedok na zvýšenie ich ocenenia. Aj preto sa pravidelne organizujú medzinárodné festivaly a súťaže producentov rôznych druhov vín. Prax degustácie vína na spotrebiteľskej úrovni je vo všeobecnosti oveľa menej náročná ako proces hodnotenia vykonávaný odborníkmi na víno. Nároky na kvalitu a  konkurencia na trhu  sa s rastúcou popularitou vína ako nápoja postupne zvyšuje. Súťaže vín vo všeobecnosti hodnotia vína podľa nejakého štandardu. Je to napríklad odroda hrozna, geografická oblasť a  výrobný spôsob fermentácie. Najobjektívnejšou formou degustácie je popisná analýza konkrétneho vína. Je však dôležité si uvedomiť, že každá degustácia má určitý stupeň subjektivity, ktorý je spôsobený rozdielnymi skúsenosťami degustátora a jeho senzorickej citlivosti. 

degustácia vína
Degustácia vína je príjemne strávený čas

Degustácia vína ako voľnočasové vzdelávanie a rekreácia 

   Mnohé ochutnávky vín sa konajú hlavne s cieľom vzdelávania prítomných účastníkov. Môžu byť neformálne sponzorované nadšencami vína alebo formálne obchodníkmi s vínom, klubmi alebo spoločnosťami milovníkov vín. Komerční sponzori vrátane výrobcov vína, obchodníkov s vínom a samotných vinární organizujú takéto degustácie ako prostriedok na zvýšenie predaja. Často sú aj v ponuke lokálnych cestovných agentúr. Nielen ochutnávanie ale aj spoločenské pitie vína je pre väčšinu z nás príjemnou a slobodne zvolenou voľnočasovou činnosťou. 

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár