Home   /   Bývanie  /   Vnútorné omietky pôsobia aj ako interiérový prvok

Vnútorné omietky pôsobia aj ako interiérový prvok

Vnútorné omietky pôsobia aj ako interiérový prvok

Hrubá stavba už stoji, strecha chráni jednotlivé priestory domu pred poveternostnými vplyvmi. Pri dokončovacích finálnych prácach na rôznych typoch stavieb  prichádzajú na rad práve omietky. Primárnou úlohou omietkových zmesí je nielen dostatočne ochrániť murivo, zlepšiť jeho trvanlivosť, ale aj dotvoriť celkový vzhľad omietok a ich vlastnosti. Obecne sa rozlišujú dva základné druhy omietok, a to vnútorné omietky a vonkajšie. Poslanie a účel oboch je takmer zhodný. Okrem toho, že pôsobia na nás ako efektívny dizajnový prvok, vždy pokrývajú steny a múry budov a miestností, zakrývajú prípadné nerovnosti, vytvárajú aj hladký a rovný povrch.

vnútorné omietky

Vnútorné omietky fungujú aj ako interiérový prvok.

Vnútorné omietky sú ako maliarske plátno

Neplatí to vždy, ale konečnou úpravou interiérov pred samotným sťahovaním je spravidla maľovanie. Aby však výmaľba stien a stropov miestností neskončila neúspechom, mal by byť pod ňou kvalitný podklad v podobe vnútorných omietok. Rôzne typy omietok plnia okrem funkcie estetickej tiež napríklad funkciu akustickú, protipožiarnu, tepelnoizolačnú, antistatickú a ďalšie. Základom je vždy malta, v ktorej okrem vody a prísad nesmú chýbať hlavne spojivá, ako je sádra, vápno a cement. Aby bola omietka plastická a zároveň zrnitá, pridávajú sa piesky a kamenné múčky. Podľa počtu vrstiev rozlišujeme omietky jedno, dvoj a viacvrstvové. Samostatnou kategóriou sú omietkové nástreky.

Minerálne a organické vnútorné omietky

Stavebníci majú k dispozícii neskutočne širokú škálu vnútorných omietok. Podľa povrchu poznáme typy, ku ktorým patria omietky hladké, hrubé, jemné, ozdobné, vyhladené, škrabané, brúsené a ďalšie. Podľa typu spojiva rozdeľujeme omietky na minerálne a organické. Medzi tie minerálne patrí napríklad vápenná hrubá alebo hladká omietka, vápennocementová alebo cementová omietka a niekoľko druhov omietok s prímesou sadry a ílovitých materiálov.

vnútorné omietky

Vnútorné omietky – poznáme viacero druhov.

Špeciálne vnútorné omietky

Tam, kde sa stretávame so špeciálnymi pracovnými podmienkami, sú aj vyššie nároky na charakter a zloženie omietok. Na konkrétny účel bývajú využité vnútorné omietky barytové, akustické, protipožiarne, tepelne izolačné, štukatérske, magnetické a iné. Takéto omietkové zmesi sú väčšinou obohatené o špeciálne prísady ako je baryt, polystyrén, perlit alebo kovové piesky.

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár