Home   /   Cestovanie  /  Produkty  /   Ruptela prináša kvalitu v oblasti GPS

Ruptela prináša kvalitu v oblasti GPS

Ruptela prináša kvalitu v oblasti GPS

Spoločnosť Ruptela je poskytovateľom softvéru a hardvéru na sledovanie a monitorovanie GPS. Spoločnosť bola založená v roku 2007 v Litve vo Vilniuse. Spoločnosť úspešne nadviazala množstvo vzťahov s klientami a partnermi v približne 127 krajinách. Telekomunikačná spoločnosť sa špecializuje na riešenie správy vozového parku založenej na monitorovaní vozidiel v reálnom čase. Jej produkty sú väčšinou určené na online sledovanie GPS a optimalizáciu prevádzky vozidiel. Spoločnosť Ruptela vykazuje na trhu stabilnú a pozitívnu dynamiku, čo prináša viac a viac  klientov s dôverou v kvalitu ich výrobkov.

Ruptela
Ruptela FM-Plug4

Spätná väzba je dôležitá, tvrdí Ruptela

Firma Ruptela sa snaží porozumieť tomu, čo robí ich zákazníkov šťastnými a spokojnými. Snaží sa neustále zlepšovať skúsenosti s produktami vyrobenými touto firmou. Spoločnosť preto vykonáva analýzy a zbiera spätnú väzbu od zákazníkov s cieľom určiť, ktoré faktory či vlastnosti produktov ich zaujali najviac. Výsledky potom prenáša do ďaľších postupov a tým neustále vylepšuje vlastnú výrobu. Spoločnosť Ruptela na základe spätných väzieb už vylepšila inštalačný proces, vytváranie nových konfiguračných nástrojov či integráciu virtuálneho asistenta do systému Windows. Špecializované oddelenie pre skúsenosti zákazníkov spravuje a dohliada na interakcie so zákazníkmi vo všetkých regiónoch sveta. Firma sa už pevne etablovala na trhu dopravnej telematiky, a vybudovala si pozitívny kapitál značky. Spoločnosť plánuje ďalej posilniť svoje postavenie na trhu zameraním sa na poskytovanie výnimočnej kvality produktu a implementovania pozitívnych skúseností zákazníkov. Zatiaľ čo väčšina konkurentov ponúka iba jednu časť riešenia (softvér alebo hardvér), Ruptela využíva obe riešenia a to ju stavia do výhody poskytovateľa komplexných riešení a získava tým značnú konkurenčnú výhodu.

Ruptela
Ruptela sonda

Osveta má pozitívny dopad

Vynikajúca kvalita výrobkov a služieb zákazníkom spoločnosti Ruptela pomohli firme stúpnuť na vysokú úroveň. Firme sa podarilo prilákať zákazníkov z rôznych trhov, ktorí teraz uprednostňujú používanie jej produktov a služieb namiesto iných aj kvôli hodnote značky spoločnosti. Spoločnosť naďalej intenzívne zvyšuje hodnotu jej značky a kapitálu tým, že poskytuje rôzne školenia a informácie o svojich produktoch a riešeniach pre firmy, ktoré ich čoraz viac považujú za užitočné a efektívne pri riadení svojich vozových parkov.

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár