Home   /   Najlepšie články  /  Voľný čas  /  Zábava  /  Produkty  /   Pravidlá a priestor pre airsoft

Pravidlá a priestor pre airsoft

Pravidlá a priestor pre airsoft

Airsoft alebo airsoftové vojenské hry nie je šport a preto nemá žiadne oficiálne uznávané, úplne presné a jednotné pravidlá. Jednotliví hráči v družstvách sa pred začatím boja na pravidlách dohodnú. Pokiaľ sa jedná o väčšiu airsoft akciu, potom dohodou rešpektujú vopred vyhlásené pravidlá vypracované a publikované samotnými  organizátormi. Základom airsoftu je čestnosť a férovosť. Priamy zásah vystrelenou airsoft guličkou nie je vidieť a hráč ho teda musí verejne priznať.

Airsoft

Airsoft masky.

Zásah airsoft guličkou

K vyradeniu hráčov z hry dochádza po jeho zásahu guličkou. Za platný zásah je zvyčajne počítaný každý zásah guličkou do ktorejkoľvek časti tela hráča či jeho výstroja. Väčšinou sa nepočíta zásah do airsoftovej zbrane. V niektorých prípadoch sa pri hre ďalej rozlišuje či bol hráč zasiahnutý do životne dôležitých častí tela, alebo len do rúk či nôh. Niekedy či to bol zásah do helmy, alebo nepriestrelnej vesty.

Dostal som to!

Hráč airsoftu platne zasiahnutý, je vyradený z boja a odchádza na vopred určenú plochu. Do boja sa zasiahnutí hráči znovu zapájajú buď po ukončení určitej hernej vojensko-taktickej epizódy, alebo po uplynutí vopred stanovenej doby od zásahu. V niektorých prípadoch tiež hráča môže priamo na bojisku oživiť tzv. medik. K identifikácii zasiahnutého hráča na bojisku a pri jeho presune na určenú plochu sa využíva nesenie airsoftovej zbrane nad hlavou, sňatie pokrývky hlavy alebo použitie reflexnej vesty.

Airsoft

Airsoft je obľúbený po celom svete.

Priestory pre airsoft hru

Veľké airsoftové manévre sa organizujú s ohľadom na platné zákony a bezpečnosť v uzavretých súkromných areáloch. Napriek tomu však veľké množstvo hráčov pri menších akciách a tréningu využíva aj iné voľne prístupné priestory. Voľbu priestoru pre hranie airsoftu obmedzuje niekoľko faktorov. Predovšetkým takýto priestor musí byť dostatočne odľahlý a tiež by mal byť pre hráčov bezpečný. Ďalším limitom je aj dostrel airsoftových zbraní. Pre atraktívny priebeh hry je nutné voliť členité a menej prehľadné miesta. Vhodné sú väčšie, staré a opustené budovy s viacerými prístupmi či členitý a zarastený prírodný terén.

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár