Home   /   Zdravie  /  Produkty  /   Potreby pre seniorov dokážu spríjemniť starnutie

Potreby pre seniorov dokážu spríjemniť starnutie

Potreby pre seniorov dokážu spríjemniť starnutie

Praktické potreby pre seniorov uľahčia život nielen starším osobám, ale aj príbuzným, ktorí sa o nich starajú. Existujú rôzne pomôcky pre seniorov na každodennú starostlivosť či len pre občasnú potrebu. V dnešnej dobe už máme oveľa väčší  výber užitočných zdravotných pomôcok  pre seniorov, postihnutých alebo inak zdravotne obmedzených osôb. Veľmi dôležité sú tie pomôcky, ktoré týmto osobám značne uľahčia každodenný život. Či už sú to pomôcky asistenčné alebo kontrolné.

potreby pre seniorov
Kontrolná pomôcka núdzové tlačidlo

Dôležité pomôcky a potreby pre seniorov

Veľmi populárnou asistnečnou pomôckou pre seniorov je chodítko. Táto výborná  kompenzačná pomôcka slúži ako opora pri chôdzi. Môže sa využívať doma aj vonku. Chodítko pre chôdzu vonku je vybavené sedadlom pre odpočinok počas chôdze. Z kontrolných pomôcok spomeňme šikovný systém Trex, ktorý privolá pomoc s použitím bezdrôtových tlačidiel. Vrecková jednotka signalizuje volanie zvukovým signálom a vibrovaním, zároveň sa na displeji zobrazí informácia o volajúcom.Taktiež vie detekovať opustenie lôžka či budovy. Upozorňuje aj v prípade pádu alebo epileptického záchvatu. Inteligentný systém TREX je kedykoľvek možné rozšíriť o ďalšie komponenty, ktoré môžu napomôcť k ešte väčšej bezpečnosti pacientov. Systém sa využíva v nemocniciach či v sociálnych zariadeniach, ale aj v domácom prostredí.

potreby pre seniorov
Ilustračná schéma systému Trex (podrobnosti po rozkliknutí)

Nezanedbajte fyzickú kondíciu

V súčasnej dobe dochádza k zvýšenému podielu starších osôb v populácii. Pocit istoty a bezpečia patria medzi dôležité potreby pre seniorov. Potrebujú nemať strach, cítiť sa bezpečne, mať životné istoty. Humanitná spoločnosť sa spozná práve podľa prístupu k seniorom a udržania  kvality ich života. Maximálna samostatnosť, pohyblivosť či nezávislosť seniora závisí od pravidelnej pohybovej aktivity. Tá spôsobuje nielen telesnú odolnosť, ale aj duševnú. Patria sem vychádzky do prírody, tanečné kurzy alebo rôzne podujatia organizované pre seniorov. Niekto zas vyhľadáva špeciálne cvičenia alebo rehabilitáciu. Telesná zdatnosť je kladným predpokladom lepšieho zvládnutia stresu, staroby,ochorenia a aj liečby. Zabezpečte tieto možnosti aj svojim blízkym, správne zdravotnícke potreby pre seniorov vám tento zámer výrazne uľahčia.

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár