Home   /   Najlepšie články  /   Fleet management kráti všetky cesty

Fleet management kráti všetky cesty

Fleet management kráti všetky cesty

Fleet management je stále viac frekventovaný pojem, ktorý môžeme do slovenčiny preložiť ako „Správa vozového parku“ resp. „Správa flotily“. V praxi sa jedná o komplikovaný a vysoko integrovaný informačno-telekomunikačný systém pozostávajúci zo špeciálnych multifunkčných elektronických jednotiek, ktoré sa inštalujú do každého objektu – prvku konkrétneho vozového parku (flotily). Najčastejším takýmto objektom sú samozrejme motorové vozidlá slúžiace na podnikateľskú činnosť. Zamestnávateľ chce mať prehľad o pohybe svojich zamestnancov pri zverení firemného vozidla. Prepravná spoločnosť využíva logistické siete automatizované softvérovou platformou, ktorá umožňuje značne optimalizovať začlenené podniky z hľadiska dostupnosti prepravy pre konkrétny dopyt zadávateľa, pričom skontaktovanie vhodných obchodných partnerov je dnes už samozrejmosťou. Dnešné softvérové riešenia dokážu takmer vždy skombinovať jednotlivé trasy mnohých vozidiel s takou efektivitou, že len zriedkakedy sa stane, že nákladné vozidlo by niekam jazdilo prázdne. Počítačové systémy na základe vyhodnocovania obrovského množstva údajov navrhnú trasy prepráv tak, že keď kamión vyloží svoj náklad na určenej destinácii, ktorá spravidla je vzdialená stovky až tisíce kilometrov od východzieho miesta, logistické softvérové platformy už majú pre uvoľnené auto pripravenú ďalšiu prepravu len neďaleko od poslednej vykládky.

fleet management

Výborné využitie najmä v logistike.

Na počiatku bola nafta

Neodmysliteľnou ďalšou, priam posvätnou úlohou fleet management systémov je optimalizovať spotrebu pohonných látok, ktoré spravidla tvoria ten najväčší podiel na celkových nákladoch prepravného podniku. Preto v moderných fleet management systémoch je implementovaný celý rad riešení, ktoré dokážu nielen pasívne monitorovať základné prevádzkové údaje vozidla, ale tieto údaje, získané pomocou celej armády sofistikovaných meracích prístrojov a rôznych rozhraní pre výmenu digitálnej komunikácie s inými zariadeniami, komplexne vyhodnocujú a dokážu vo výstupe ponúknuť analýzu prevádzky sledovaného vozidla, s konkrétne pomenovanými problémami, ktoré znižujú v danom prípade efektivitu spotreby paliva a dávajú prepravnej spoločnosti mocné nástroje pre školenie vodičov, či poukážu na technický nedostatok alebo poruchu.

Fleet management a jeho komplexnosť

Fleet management systémy sa dnes zameriavajú na komplexnosť riešenia. To znamená, že pre danú cieľovú skupinu je softvér navrhnutý tak, aby užívateľovi asistoval pri všetkých bežných činnostiach, z ktorých pozostáva podnikanie v doprave. Na jednom mieste preto nájdeme veľké množstvo užitočných nástrojov, ktoré množstvo typických rutinných úkonov automatizujú len s minimálnym zásahom človeka.

Fleet management

Komplexné využitie je pri fleet managemente obrovskou výhodou.

Technická revolúcia v plnej paráde

Fleet management je fenomén, ktorý dokonale ilustruje možnosti akcelerácie technického pokroku. Snáď ani tí najzarytejší skeptici technologického prínosu do všetkých oblastí nášho každodenného života nedokážu nájsť argumenty, ktoré by im umožnili spochybniť obrovské skvalitnenie snáď každého aspektu práce v oblasti dopravy a to či už pre každého zainteresovaného jednotlivca, ako aj na úrovni globálnej. Pritom vôbec to nie je dávno, čo vlastne prvotné funkčné softvérové riešenia boli úspešne zavedené do praxe. Hoci od tejto doby uplynula nie viac než jedna dekáda, vývoj a rozmach fleet managementu nabral závratné otáčky a snáď len najskúsenejší profesionáli v tejto oblasti vôbec stihli odsledovať ako rýchlo sa prakticky celý svet podvolil nadvláde sofistikovaných, spoľahlivých, a globálne prepojených služieb, bez ktorých už dnes naozaj prakticky nie je možné čokoľvek v oblasti dopravy podniknúť.

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár