Home   /   Cestovanie  /   Cestovné náhrady je možné aj automatizovať

Cestovné náhrady je možné aj automatizovať

Cestovné náhrady je možné aj automatizovať

Zamestnávateľ je povinný poskytovať cestovné náhrady, ktoré vzniknú zamestnancovi v súvislosti s výkonom práce. Medzi cestovné náhrady sa radia tie náhrady, ktoré zamestnancovi vznikli pri pracovnej ceste alebo iných situáciách, ako je napríklad cesta mimo pravidelné pracovisko alebo výkon práce v zahraničí. Ak musí zamestnanec pri služobnej ceste platiť za ubytovanie, zamestnávateľ mu musí poskytnúť úhradu týchto výdavkov v preukázanej skutočnej výške. Zamestnanec však musí dodržať pokyny pre takéto ubytovanie, pokiaľ mu ich zamestnávateľ pred odchodom stanovil. Jedná sa napríklad o dodržanie ceny za pobyt v hoteli atď. Zamestnanec, či už je zamestnaný v sfére štátnej alebo súkromej, má tiež nárok na stravné. Platí to vtedy. pokiaľ je vyslaný za plnením pracovných úloh mimo svoje štandardné miesto výkonu práce a ak toto služobné vyslanie trvá najmenej päť hodín a viac. Výška stravného sa odvodzuje od počtu hodín.

cestovné náhrady
Uplatnite si svoje cestovné náhrady jednoduchšie pomocou automatizácie

Auto a pohonné hmoty

Akonáhle zamestnanec pri pracovnej ceste použije služobné vozidlo, hradí všetky náklady súvisiace s prevádzkou automobilu zo svojich prostriedkov zamestnávateľ. Aby bolo možné zamestnancovi preplatiť v rámci cestovných náhrad pohonné hmoty, musí ich nákup preukázať dokladom, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ďalším spôsobom preukazovania ceny pohonných hmôt je použitie priemerných cien.Pre štátnu správu sú sadzby jednotlivých náhrad stanovené vyhláškami a nemenné. Vo firmách sa môžu sadzby základných náhrad ľubovoľne zvyšovať (s daňovým dopadom na strane zamestnanca).

cestovné náhrady
Cestovné náhrady sú dôležitou zložkou

Uľahčite si výpočet pre cestovné náhrady

Pokiaľ nepatrí účtovníctvo a výpočet náhrad medzi vaše koníčky alebo na to jednoducho nemáte čas, existuje spôsob ako si situáciu môžete uľahčiť. V dnešnej dobe už existujú aplikácie a softvéri, ktoré sa o tieto niekedy komplikované výpočty hravo postarajú. Stačí, ak do vášho služobného auta nainštalujete GPS modul, a zvyšok už môžete nechať na techniku. Pokiaľ máte o takéto uľahčenie záujem, stačí sa obrátiť na firmy, ktoré sa touto problematikou profesionálne zaoberajú.

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár