Home   /   Nezaradené  /   Aké sú výhody školy v prírode?

Aké sú výhody školy v prírode?

Aké sú výhody školy v prírode?

Stručný prehľad

Školy v prírode dávajú deťom možnosť naučiť sa niektoré veci priamo v exteriéri a na vlastnej koži. Školy v prírode sú skvelé nie len pre skúsenosti, ktoré deti získajú, no taktiež sa deti stretnú s novými situáciami, naučia sa správne reagovať a posilnia alebo objavia nové priateľstvá. Školy v prírode môžu vo svojom programe pre deti zahŕňať aj návštevu ZOO, farmy, botanickej záhrady, prírodnej rezervácie, lesov či jaskýň… Nielen že tieto exkurzie a výlety poskytnú alternatívne vzdelávanie deťom, môžu tiež zahŕňať rôzne verejnoprospešné práce, čím pomáhajú sebe a komunite.

Na vlastnej koži

Ako som už spomínala – deti sa učia a spoznávajú svet okolo seba na vlastnej koži, čo im vzdelávanie z knižiek nemôže poskytnúť. Keďže deti v škole v prírode môžu navštíviť okrem iného aj rôzne zariadenia a interaktívnym spôsobom spoznávať faunu, flóru, či vedu a dozvedieť sa viac o histórii, je to spôsob, ktorým sa deti naučia viac, rýchlejšie a hlavne rady.

Školy v prírode ponúkajú deťom samé výhody

Školy v prírode sa môžu konať každoročne. Aspoň mnoho rodičov by si to zrejme želalo. Školy v prírode totiž dodajú deťom aj trochu voľnosti, rozptýlenia a zmenu každodennej rutiny. Učenie rôznymi spôsobmi (vizuálne, sluchovo alebo kineticky) pomôže deťom uspieť, naučiť ich samostatnosti, zodpovednosti a sebazáchovy.

Skúsenosti

Deti môžu spoznávať aj rôzne profesie, možnosti uplatnenia a ak sú školy v prírode organizované v zahraničí, tak samozrejme spoznávať aj iné krajiny. Toto môže v deťoch vyvolať nové túžby, záujmy a vášne, vyskúšať nové veci a možno splniť si niektoré z ich detských snov.

Deti sa naučia pomáhať druhým a aj prečo je dôležité vedieť pomôcť. Pomáhať okoliu s ohľadom na ochranu životného prostredia.

školy v prírode

Školy v prírode prinesú deťom zábavu, ale i nové skúsenosti a vedomosti

Výsledok – lepšie známky

Školy v prírode nevplývajú na deti len po dobu výletu. Skúsenosti a znalosti, ktoré deti získajú v škole v prírode, im pomôžu mnohé veci lepšie pochopiť a porozumieť, čo sa samozrejme odrazí aj na ich známkach a to vo viacerých alebo aj všetkých predmetoch. Tým, že vidia reálne uplatnenie lekcií, ktoré sa učia v škole, im pomáha pochopiť a oceniť dôležitosť a význam toho, čo sa učia.

Tags

Súvisiaci článok

Pridať nový komentár